eilenholt - min bakgrunn Trenger du hjelp? Følg meg! Hjem Media

Hva er kompleks PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (på engelsk posttraumatic stress disorder, PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. 

- wikipediaPå et punkt i livet, vil alle måtte takle en eller annen form for en psykologisk traume. At en nær og kjær dør, man mister jobben, en uventet skade; det er mange hendelser som vi kan vurdere som traumatiske for et menneske. De fleste mindre traumer som kan oppstå, kan behandles med hell og en person kan være funksjonell innenfor deres daglige liv igjen. Dessverre, så har det seg slik at noen mennesker opplever en eller flere alvorlige/store traumatiske opplevelser i løpet av livet deres. Dette kan være fra veldig ung alder og gå over et langt tidsrom der mennesket opptil flere ganger ikke har hatt mulighet til å flykte fra situasjonen som mennesket anser som farlig/truende. Derfor kan enkelte mennesker da bli diagnostisert med kompleks PTSD, og det er denne diagnosen jeg har kommet fram til med min behandler nå etter SCID-II tester og samtaler rundt PTSD. 

Mange traumatiske opplevelser (for eksempel bilulykke eller naturkatastrofer) er av et begrenset tidsperspektiv. Derimot, i noen saker kan mennesker oppleve kronisk traume som fortsetter i måneder eller år. Den nåværende PTSD diagnosen fanger ikke fullt opp den alvorlige psykiske skaden som oppstår ved lanvarige og gjentatte traumer. Mennesker som opplever kroniske traumer rapporterer inn flere symptomer sammen med den formelle PTSD diagnosen; Det kan væe endringer i deres selvbilde, måten de tilpasser seg stressende hendelser. 

Et annet navn noen ganger brukt til å beskrive samling av symptomer referert til som Kompleks PTSD er Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS). 

Hva slags typer traumer er assosiert med kompleks PTSD?

Under traumer som går over en lang tidsperiode, er offeret vanligvis holdt i en tilstand av fangenskap. (fysisk eller følelsesmessig). I disse situasjonene er offeret under kontroll av "gjerningsmannen" og klarer ikke komme seg bort fra faren. Eksempler på slike traumatiske situasjoner kan være:

 • Konsentrasjonsleire
 • Bordeller
 • Langsiktig vold
 • Langsiktig fysisk barnemishandling
 • Langsiktige seksuelle overgrep mot barn
 • Listen fortsetter... 

Hvilke tilleggssymptomer er sett i kompleks PTSD?

Et menneske som har opplevd en lang periode med kronisk utnyttelse og kontroll av et annet menneske kan også oppleve disse følgende vanskelighetene:

 • Emosjonell regulering. Kan være vedvarende tristhet, selvmordstanker, eksplosivt sinne eller hemmet sinne.
 • Bevissthet. Inkluderer å glemme traumatiske hendelser, gjennoppleve traumatiske hendelser eller å ha episoder der man føler seg løsrevet fra ens mentale prosesser eller sin egen kropp. (Dissosiasjon) 
 • Selv-persepsjon. Kan omfatte skyldfølelse, hjelpesløshet, skam, stigmatisering og en følelse av å være helt annerledes fra andre mennesker. 
 • Forvrengte oppfatninger av gjerningsmannen. Eksempler er å tillegge total makt til "gjerningsmannen", bli opptatt av forholdet til "gjerningsmannen" eller opptatt av hevn. 
 • Relasjoner til andre. Eksempler på dette kan være total isolasjon, mistillitt til andre mennesker eller gjentatt søk etter en "redningsmann". 
 • "Ens system av meninger". Kan inkludere tap av håp eller tro eller en følelse av håpløshet eller fortvilelse. 

Hvilke andre vanskeligheter blir møtt av de som opplevde en kronisk traume?

Fordi mennesker som opplever kronisk traume ofte har flere symptomer som ikke er inkludert i en formell PTSD diagnose, så kan klinikere ofte misdiagnostisere PTSD eller diagnostisere en personlighetsforstyrrelse. For eksempel Borderline, avhengig personlighetsforstyrrelse og Masochistisk personlighetsforstyrrelse. 

Forsiktighet bør taes under vurdering for å forstå symptomer som er karakteristisk for PTSD eller om den rammede har PTSD og en personlighetsforstyrrelse. Klinikere bør vurdere for PTSD spesifikt først, og ha i bakhodet at en som er rammet av en kronisk traume kan oppleve noen av disse følgende symptomene:

 • Rammede kan unngå å tenke eller snakke om traumerelaterte emner fordi følelsene som er knyttet til traumene ofte er veldig overveldende.
 • Rammede kan bruke alkohol eller andre stoffer som en måte for å unngå og numme ned følelsene og tankene knyttet til traumene de har gjennomgått.
 • Rammede kan engasjere seg i selvskading slik som kutting eller andre former for selvskading. 

 

Jeg har altså tentativ diagnose emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og har nå fått PTSD diagnosen "oppdatert" til kompleks PTSD. Og jeg vil gjerne også si at jeg føler at jeg kjenner meg ganske godt igjen i kompleks PTSD symptomatikken ifht. det jeg har gjort med den formelle PTSD diagnosen. Kompleks PTSD handler som oftest om emosjonelle overveldende flashbacks og PTSD handler om visuelle flashbacks. 

 

#KompleksPTSD #PTSD #Pykiskhelse #åpenhet #traumer #overlevende #barndom #kronisketraumer 

 

- Tilbake til forsiden

Eilén Holt

20, Sarpsborg

Hei, og takk for at du kommer innom min blogg! Mitt navn er Eilén Irene Holt, og jeg er ei 19 år gammel jente fra Sarpsborg, Østfold som blogger om psykisk helse. Min vei, min sykdom og mine mål. Jeg håper at bloggen min vil kunne gi deg noe enten som pårørende, psykisk syk eller utenforstående. Jeg er diagnostisert med PTSD og Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse. Kontakt: Eilen_holt@hotmail.com Irrasjonelle utsagn som ikke framstår som konstruktive og uten navn vil bli politianmeldt om det er av grov art.

Følg Eilén på instagram Blogglisten eilenholt eilenholt
3 kommentarer

Aggis

28.10.2015 kl.18:25

Pappa har det, han var i Lebanon under invasjonen av Israel i 82. Og mamma har vokst opp med en syk far som var voldelig mot mange og ja.. begge de har PTSD. Pappa hadde det verst, han svimte ofte av. Også ble han voldelig, sloss og drakk.. blacka ut. Har en venninne som er voldtatt og slått gjentatte ganger, og enda det var reist sak mot vedkommende så ble hun sammen med fyren igjen og prøvde å skjule hvem han var... så ja, det er komplisert. Mamma elsket enda faren sin tross alt, og gav aldri opp. Jeg har "bare" Borderline, så meg er det visst ikke så nøye med i følge psykiatrien.

Eilén Holt

29.10.2015 kl.13:16

Aggis:Huff, så trist.. :-( PTSD er en veldig vanskelig diagnose å jobbe med som kan gi mange fysiske reaksjoner i ettertid. Borderline er faktisk ikke bare-bare det heller!

Julia

31.12.2015 kl.00:46

Veldig bra artikkel. Hadde også vært fint med en introduksjon av PTSD og dets symptomer, og så forklare forskjellen med complex ptsd.

Skriv en ny kommentar

Sosialt

">
Categories

Arcives

Design

hits